Skład PREZYDIUM 
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie 
w roku szkolnym 2021/2022: 

1. Przewodnicząca Rady Rodziców - Elżbieta Sączek, 
2. Wiceprzewodnicząca - Joanna Stasiak - Panek, 
3. Skarbnik - Marek Raczyński, 
4. Sekretarz - Joanna Piotrowska, 
5. Członek - Aneta Pietrasieńska, 
6. Członek - Aneta Koprowska,
7. Członek - Joanna Pawłowska-Hencel.

Skład KOMISJI REWIZYJNEJ 
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie 
w roku szkolnym 2021/2022: 

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Michał Wolny, 
2. Sekretarz - Izabela Maszczyk, 
3. Członek - Anna Słupecka.

Skład PREZYDIUM
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie
w roku szkolnym 2020/2021:
 
1. Przewodnicząca Rady Rodziców - Elżbieta Sączek,
2. Wiceprzewodnicząca - Joanna Stasiak - Panek,
3. Skarbnik - Marek Raczyński,
4. Sekretarz - Joanna Piotrowska,
5. Członek - Aneta Pietrasieńska,
6. Członek - Aneta Koprowska.
 
Skład KOMISJI REWIZYJNEJ 
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie
w roku szkolnym 2020/2021:
 
1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Michał Wolny,
2. Sekretarz - Izabela Maszczyk,
3. Członek - Gabriela Dąbrowska.

 

Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie
w roku szkolnym 2020/2021:

L.P. KLASA
Imię i nazwisko
PRZEDSTAWICIELA
1. 0 A Karolina Podsiadło - Gęsikowska
2. 0 B Joanna Piekarczyk
3. 1 A Aleksandra Kossowska
4. 1 B Emilia Szota
5. 1 C Marcin Piekarski
6. 1 D Andrzej Szydłowski
7. 1 E Marcin Sobesto
8. 2 A Katarzyna Kordas
9. 2 B Martyna Skrednów
10.  2 C Joanna Stasiak - Panek
11. 2 D Izabela Maszczyk
12. 2 E Łukasz Bargenda
13. 3 A Szymon Szczur
14. 3 B Aneta Pietrasieńska
15. 3 C Paweł Gajda
16. 3 D Emilia Wnuk
17. 4 A Urszula Obłoj
18. 4 B Tomasz Duda
19. 4 C Paulina Komarec
20. 5 A Małgorzata Kalisz
21. 5 B Agnieszka Opara
22. 5 C Aleksandra Tkacz
23. 6 A Elżbieta Sączek
24. 6 B Gabriela Dąbrowska
25. 6 C Michał Wolny 
26. 6 D Monika Rybarczyk
27. 6 E Aneta Koprowska
28. 7 A Tomasz Świerczewski
29. 7 B Joanna Piotrowska
30. 7 C Marek Raczyński
31. 7 D Krzysztof Lipka
32. 7 E Ewa Kern
33. 8 A Paweł Soluch
34. 8 B Agnieszka Niedbała
35. 8 C Beata Grzywacz - Margasińska
36. 8 D Aneta Janczewska

Skład PREZYDIUM
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie
w roku szkolnym 2019/2020:

 
1. Przewodnicząca Rady Rodziców - Elżbieta Sączek,
2. Wiceprzewodnicząca - Joanna Stasiak - Panek,
3. Skarbnik - Marek Raczyński,
4. Sekretarz - Joanna Piotrowska,
5. Członek - Aneta Pietrasieńska,
6. Członek - Aneta Koprowska.
 
Skład KOMISJI REWIZYJNEJ 
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie
w roku szkolnym 2019/2020:
 
1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Michał Wolny,
2. Sekretarz - Magdalena Gutowska,
3. Członek - Roman Sobczak.

 

Skład RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie 

w roku szkolnym 2019/2020:

L.p. Klasa
Imię i nazwisko Przedstawiciela
cool - Prezydium
sealed - Komisja Rewizyjna
1. 0 A Justyna Biernacka
2. 0 B Emilia Szota
3. 0 C Roman Sobczak sealed
4. 1 A Katarzyna Kordas
5. 1 B Martyna Skrednów
6. 1 C Joanna Stasiak-Panek cool
7. 1 D Natalia Wielocha
8. 1 E Łukasz Bargenda
9. 2 A Szymon Szczur
10. 2 B Aneta Pietrasieńska cool
11. 2 C Katarzyna Bielecka
12. 2 D Urszula Abramska
13. 3 A Urszula Obłoj
14. 3 B Tomasz Duda
15. 3 C Katarzyna Lewandowska
16. 4 A Małgorzata Kalisz
17. 4 B Magdalena Gutowska sealed
18. 4 C Monika Krugler
19. 5 A Elżbieta Sączek cool
20. 5 B Karolina Fastudzin
21. 5 C Michał Wolny sealed
22. 5 D Anna Rolka
23. 5 E Aneta Koprowska cool
24. 6 A Anita Kowalewicz
25. 6 B Joanna Piotrowska cool
26. 6 C Marek Raczyński cool
27. 6 D Krzysztof Lipka
28. 6 E Kama Bokwa
29. 7 A Monika Śliwińska
30. 7 B Agnieszka Niedbała
31. 7 C Beata Grzywacz-Margasińska
32. 7 D Aneta Janczewska
33. 8 A Małgorzata Kalisz
34. 8 B Agnieszka Gieruła
35. 8 C Małgorzata Przewłocka - Niedzielska
 

Skład PREZYDIUM
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie
w roku szkolnym 2018/2019:

 
1. Przewodnicząca Rady Rodziców - Elżbieta Sączek,
2. Wiceprzewodnicząca - Bratosława Mordzińska,
3. Skarbnik - Marek Raczyński,
4. Sekretarz - Joanna Piotrowska,
5. Członek - Sylwia Dolegacz,
6. Członek - Jarosław Jędrzejczyk.
 
Skład KOMISJI REWIZYJNEJ 
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie
w roku szkolnym 2018/2019:
 
1. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Ewa Bogacka
2. Członek - Zbigniew Tarapata,
3. Członek - Michał Wolny.
 
Skład RADY RODZICÓW
Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie
w roku szkolnym 2018/2019:
 
1. Katarzyna Flader - Rzeszowska - klasa 0 A,
2. Magdalena Otto - Jasińska - klasa 0 B,
3. Beata Margasińska - Grzywacz - klasa 1 A,
4. Jarosław Jędrzejczyk - klasa 1 B,
5. Katarzyna Bielecka - klasa 1 C,
6. Emilia Wnuk - klasa 1 D,
7. Karolina Oglęcka - Zięba - klasa 2 A,
8. Anna Sitarska - Duda - klasa 2 B,
9. Agnieszka Bosiacka - klasa 2 C,
10. Małgorzata Kalisz - klsa 3 A,
11. Magdalena Gutowska - klasa 3 B,
12. Aleksandra Tkacz - klasa 3 C,
13. Elżbieta Sączek - klasa 4 A,
14. Olga Nasiadek - klasa 4 B,
15. Michał Wolny - klasa 4 C,
16. Agnieszka Herod - klasa 4 D,
17. Beata Łukaszewicz - Jodłowska - klasa 4 E,
18. Anita Kowalewicz - klasa 5 A,
19. Joanna Piotrowska - klasa 5 B,
20. Marek Raczyński - klasa 5 C,
21. Krzysztof Lipka - klasa 5 D,
22. Monika Adamkiewicz - klasa 5 E,
23. Aleksandra Marczak - klasa 6 A,
24. Katarzyna Niewiadomska - klasa 6 B,
25. Beata Margasińska - Grzywacz - klasa 6 C,
26. Aneta Janczewska - klasa 6 D,
27. Małgorzata Kalisz - klasa 7 A,
28. Katarzyna Rowińska - klasa 7 B,
29. Joanna Piotrowska - klasa 7 C,
30. Dorota Rutyna - klasa 8 A,
31. Wojciech Żmijewski - klasa 8 B,
32. Sylwia Dolegacz - klasa 8 C,
33. Ewa Bogacka - klasa 8 D,
34. Bratosława Mordzińska - klasa 3 A/G,
35. Anna Muzioł - klasa 3 B/G,
36. Zbigniew Tarapata - klasa 3 C/G,
37. Jolanta Potaś - klasa 3 D/G.
 
Skład PREZYDIUM
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie
w roku szkolnym 2017/2018:
 
1. Przewodnicząca Rady Rodziców - Bratosława Mordzińska,
2. Wiceprzewodnicząca - Katarzyna Olejnik,
3. Skarbnik - Elżbieta Sączek,
4. Sekretarz - Joanna Piotrowska,
5. Członek - Agnieszka Kopczyńska - Jarmundowicz,
6. Członek - Marek Raczyński.
 
Skład KOMISJI REWIZYJNEJ
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie
w roku szkolnym 2017/2018:
 
1. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Ewa Bogacka
2. Członek - Zbigniew Tarapata,
3. Członek - Michał Wolny.