Dotyczy: rozliczenia 1% z Fundacją Studencką "Młodzi Młodym" za rok 2020 - data publikacji: 14.01.2021 r. 

Szanowni Rodzice, 

uprzejmie informuję, że w dniu 14 stycznia 2021 r. na konto Rady Rodziców wpłynęła darowizna pieniężna z tytułu rozliczenia 1% za rok 2020 w wysokości 15 438,51 zł.

W imieniu Rady i własnym bardzo dziękuję każdemu Darczyńcy. 

Osobnym mailem przesłałam do całej Rady Rodziców zapytanie w sprawie propozycji wydatkowania wymienionej kwoty na potrzeby naszych dzieci. 

Pozdrawiam serdecznie i raz jeszcze dziękuję za Państwa życzliwość i wsparcie! 

Elżbieta Sączek 
Przewodnicząca Rady Rodziców SP nr 150 w Warszawie
Dotyczy: rozliczenia 1% z Fundacją Studencką "Młodzi Młodym" za rok 2020 - data publikacji: 12.01.2021 r.

Szanowni Rodzice, 

uprzejmie informuję, że łączna kwota darowizn z tytułu rozliczenia 1% za rok 2020 wyniosła 15 438,51 zł

W imieniu Rady i własnym bardzo dziękuję każdemu Darczyńcy.

Przedmiotowa darowizna zostanie przekazana na konto Rady Rodziców w ciągu 21 dni od dnia wygenerowania umowy darowizny pieniężnej i wysłania jej do siedziby Fundacji, co nastąpi w dniu dzisiejszym.

Środki otrzymane od Fundacji powinny zostać przez nas wydatkowane w ciągu miesiąca od ich otrzymania. W związku z tym osobnym mailem prześlę zapytanie do całej Rady Rodziców w sprawie propozycji wydatkowania wymienionej kwoty na potrzeby naszych dzieci.

Skan faktury oraz stosowne sprawozdanie dołączę na koncie Fundacji po wydatkowaniu środków.

Pozdrawiam serdecznie i raz jeszcze dziękuję za Państwa życzliwość i wsparcie!

Elżbieta Sączek 
Przewodnicząca Rady Rodziców SP nr 150 w Warszawie
WALNE ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Uprzejmie informujemy, że Walne Zebranie Rady Rodziców SP nr 150 w Warszawie 
odbędzie się 21 września 2021 r. o godzinie 18.00
 w sali gimnastycznej w budynku głównym szkoły.

Proponowany porządek obrad przesłany zostanie 
do Przedstawicieli Rady Rodziców 
drogą elektroniczną.

Serdecznie zapraszamy! 
Przewodnicząca/Prezydium Rady Rodziców SP nr 150 w Warszawie

Warszawa, 7 września 2021 r.
Szanowni Rodzice,

uprzejmie informuję, że w dniu 3 września 2021 r. Prezydium Rady Rodziców podpisało umowę z PZU S.A. w sprawie ubezpieczenia NNW uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2021/2022.
Szczegóły w sprawie sum ubezpieczenia, wysokości składek oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, znajdziecie Państwo na podstronie UBEZBIECZENIE NNW - patrz powyżej. 
Jednocześnie informuję, że informacje o polisach z poprzednich lat nie są usuwane z podstrony z uwagi na możliwość zgłaszania szkody w okresie trzech lat od wystąpienia zdarzenia.
Pozostaję z poważaniem,
Przewodnicząca Rady Rodziców SP nr 150 w Warszawie
Warszawa, 3 września 2021 r.

Pobierz Plik:

Pobierz
(zaproszeniezokazjiswietaszkoy-55-lecie.pdf)

Warszawa, 22 marca 2021 r.
Dotyczy: rozliczenia 1% z Fundacją Studencką "Młodzi Młodym" za rok 2019
 
Szanowni Rodzice,

Uprzejmie informujemy, że łączna kwota darowizn z tytułu rozliczenia 1% za rok 2019 wyniosła 8 622,77 zł.

Darowizna ta została przekazana na konto Rady Rodziców dwoma przelewami w wysokości: 6 071,33 zł  i 2 551,64 zł. 

Bardzo dziękujemy za każdą wpłatę.

W imieniu Prezydium Rady Rodziców,
Elżbieta Sączek
Przewodnicząca Rady Rodziców SP nr 150 w Warszawie

Warszawa, 16 marca 2021 r.

Dotyczy: rozliczenia 1% z Fundacją Studencką "Młodzi Młodym" za rok 2019

 

Szanowni Rodzice,


Z tytułu rozliczenia 1% za rok 2019, na konto Rady Rodziców przelana została kwota w wysokości      6 071,13 zł.

 

Kwota ta w całości została przeznaczona na zakup szafek dla naszych uczniów, których koszt zakupu wyniósł 20 000 zł. 

 

Różnica między ceną zakupu a przychodami z 1% w wysokości 13 928,87 zł, została pokryta z funduszy Rady Rodziców.

 

Ponadto informuję, że na konto Rady w ramach rozliczenia 1% za rok 2019, zostanie przekazana kolejna darowizna pieniężna w wysokości 2 551,64 zł.

 

O sposobie wydatkowania tej kwoty poinformuję Państwa po konsultacjach z Radą Rodziców.

 

W mieniu naszej społeczności szkolnej dziękuję Państwu za każdą wpłatę z tego tytułu!

 

Pozdrawiam serdecznie,

Elżbieta Sączek

Przewodnicząca Rady Rodziców SP nr 150 w Warszawie

 
 
Drodzy Rodzice!
 
Uprzejmie informujemy, że Walne Zebranie Rady Rodziców SP nr 150 w Warszawie
odbędzie się 16 października 2020 r. w piątek na platformie TEAMS - ON LINE.
Posiedzenie rozpoczynamy o godzinie 18-ej.
Link do spotkania wraz z proponowanym porządkiem obrad przesłany został na podane przez Państwa adresy mailowe.
 
Serdecznie zapraszamy!
 
Przewodnicząca/Prezydium Rady Rodziców SP nr 150 w Warszawie
W Dniu Święta wszystkich Nauczycieli
składamy najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, sukcesów zawodowych
oraz zadowolenia z uczniów
RODZICE I UCZNIOWIE
Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie
 
Warszawa, 14 października 2020 r.

 
Zakres działań Zarządu/Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie   w r. szk. 2019/2020:

1.
Podpisanie umowy z Fundacją Studencką Młodzi Młodym w r. szk. 2019/2020 celem uzyskania przychodów z 1%.
Uzyskane przychody z tego tytułu w r. szk. 2019/2020 w wysokości 5 438,97 w całości zostały przeznaczone na zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby naszej społeczności szkolnej – dyskoteki, bale, imprezy okolicznościowe. Wartość zakupionego sprzętu wyniosła 6 065,52 zł. Różnica między ceną zakupu a przychodami z 1% w wysokości              626,55 zł została pokryta z funduszy Rady Rodziców.
2.
Zakup nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego 2019/2020 dla:
·      uczniów ze średnią ocen co najmniej 4,75 oraz wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem,
·      wyróżniających się uczniów klas trzecich.
Wybór nagród w klasach 4 – 8 został uzgodniony z polonistami poszczególnych oddziałów.
Zgodnie z decyzją podjętą na Walnym Zebraniu RR w dniu 24.09.2019 r. zakupiono lektury szkolne.
Większość zakupionych nagród stanowiły tzw. kolorową klasykę - twarda okładka, kredowy papier, kolorowe ilustracje.
Wybór nagród dla trzecioklasistów uzgodniony został z Panią Wicedyrektor Małgorzatą Jasek.
Wartość ogółem zakupionych nagród to kwota 4 689,49 zł.
3.
Organizacja Tłustego Czwartku - zakup pączków dla całej społeczności szkolnej.
Pączki zakupiono dla wszystkich oddziałów 0 - 8  - w sumie dla 35 oddziałów oraz pracowników szkoły; ilość pączków odpowiadała ilości uczniów w danym oddziale.
Pączki zakupiono w Pracowni Cukierniczej „Zagoździński” przy ul. Górczewskiej 15 w Warszawie.
Wartość zakupu: 2 202,50 zł
4.
Organizacja Mikołajek – zakup 78 szt. ptasiego mleczka dla wszystkich oddziałów w szkole oraz pracowników szkoły.
Wartość zamówienia: 795,60 zł
5.
Sfinansowanie występów Filharmonii Narodowej w placówce naszej szkoły w kwocie 2 520,00 zł.
6.
Pokrycie kosztów zakupu wody i słodkości dla wszystkich uczestników Dzielnicowego Konkursu Matematycznego w kwocie 478,53 zł.
7.
Ponadto:
·      sfinansowano zakup koszulek dla uczniów na Bieg Niepodległości,
·      odnowiono domenę www.zs46rodzice.pl,
·      sfinansowano koszt serwera i kreatora,
·      sfinansowano zakup dyplomów dla uczniów z okazji ślubowania klas pierwszych,
·      dofinansowano imprezy okolicznościowe,
·      zakupiono balony, wstążki dla uczniów na niebieski marsz w imię praw dziecka,
·      zakupiono kwiaty i cebulki do ogrodu szkolnego,
·      sfinansowano koszty utrzymania akwarium,
·      dofinansowano wycieczki szkolne uczniom, których rodzice znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej,
·      sfinansowano nagrody dla uczniów uzdolnionych plastycznie w ramach konkursów plastycznych,
·      zakupiono e-booki na potrzeby uczniów w okresie nauki on line,
·      zakupiono bony Empik dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe oraz nagrodę specjalną dla Ucznia Roku 2019/2020,
.      sfinansowano dyplomy i nagrody dla uczniów z oddziałów przedszkolnych oraz klas 1-3 za udział w konkursie          plastycznym "Pluszowy miś".
8.
Organizacja w porozumieniu z opiekunami SU oraz Dyrekcją dwóch szkolnych dyskotek w pierwszym półroczu r. szk. 2019/2020.
9.
Przedstawiciele Zarządu/KR reprezentowali Radę na szkolnych imprezach okolicznościowych, m.in. z okazji Dnia Niepodległości, rozpoczęcia roku szkolnego, Dnia Edukacji Narodowej.
10.
W dniu 31 sierpnia 2020 r. Przewodnicząca Rady Rodziców uczestniczyła w Radzie Pedagogicznej.
Szczegółowe sprawozdanie z Rady Pedagogicznej przedłożone zostało w formie mailowej wszystkim radom oddziałowym - mail z 31.08.2020 r.
11.
Realizacja zamówień na potrzeby klas 4 – 8 ćwiczeń z biologii, geografii i historii po cenie dotacyjnej.
Warunkiem otrzymania ceny dotacyjnej – 6,18 zł – było złożenie zamówienia za pośrednictwem RR.
Realizacja: Przewodnicząca RR.
Zamówienia sfinansowano z funduszy klasowych.
12. Prowadzenie zakładki Rady Rodziców.
13. Sporządzenie Sprawozdania finansowego za okres sprawozdaawczy od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. - Przewodnicząca RR.
14. Sporządzenie Preliminarza na r. szk. 2019/2020 i jego przyjęcie na Walnym Zebraniu w dn. 24 września 2019 r.
15. Negocjacje oferty ubezpieczenia NNW przez Skarbnika Rady Rodziców oraz podpisanie umowy ubezpieczenia - Dyrekcja, Przewodnicząca i Skarbnik RR.
16. Zaopiniowanie w formie uchwał pracy nauczycieli naszej placówki w związku z dokonywaną oceną ich dorobku zawodowego - w sumie dla dwunastu nauczycieli.
17. Zaopiniowanie Programu Wychowawczego i Profilaktycznego szkoły.
18. Zaopiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników.
19. Zaopiniowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych.
20. Zaopiniowanie Projektu planu finansowego - Budżet na 2019 rok.
21. Zaopiniowanie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Warszawa, 1 października 2020 r.

Szanowni Rodzice,

 

Załączam link do szkoleń dla rodziców i przedstawicieli rad rodziców prowadzonych

we WCIES - ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, tel. 22 628 67 64, 22 628 01 79

 

https://kursy.wcies.edu.pl/pl/Szkolenia-dla-rodzicow-i-przedstawicieli-rad-rodzicow

 

Z pozdrowieniami,

Przewodnicząca Rady Rodziców

 

 

Szanowni Rodzice,

 

W zakładce Ubezpieczenie NNW znajdziecie informacje dotyczące ubezpieczenia szkolnego

NNW PZU S.A. na rok szkolny 2020/2021. 

Umowa ubezpieczenia została zawarta na okres od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

 

Z pozdrowieniami,

Przewodnicząca RR SP nr 150 w Warszawie

 

Warszawa, 11 września 2020 r.

 

Zapraszamy uczniów naszej Szkoły na dyskotekę, która odbędzie się
w dniu 4 lutego b.r. - we wtorek.
Dyskoteka zaplanowana jest

 dla klas 4 - 5 od godz. 17.00 do 18.30,
 klas 6 - 8 od godz. 18.30 do 20.00.

Dla uczniów klas 0-3 organizujemy BAL KARNAWAŁOWY  w dniu 7 lutego - w piątek w godzinach:

 10.00 - 11.30

 12.00 - 13.30

Życzymy Wszystkim udanej zabawy!

Szanowni Rodzice,
W dniu 12 grudnia 2019 roku Fundacja Studencka "Młodzi Młodym"
przelała na konto Rady Rodziców kwotę 5 438,89 zł.
Dzięki Państwa wsparciu na potrzeby naszych uczniów zakupiliśmy zestaw nagłośnieniowy, cyfrowy system bezprzewodowy, adapter oraz niezbędne okablowanie. Sprzęt został dostarczony do szkoły w dniu 28 stycznia 2020 r.

i posłuży naszej społeczności szkolnej do organizacji różnego rodzaje uroczystości szkolnych, imprez sportowych i okolicznościowych, dyskotek, bali.
Na zakupy wydatkowaliśmy kwotę 6 065,52 zł.
Faktura w kwocie 5 438,97 zł została zrefundowana ze środków pochodzących z 1%.
Pozostała część w wysokości 626,55 zł to środki

pochodzące z funduszu Rady Rodziców.
Serdecznie dziękujemy za Państwa wpłaty!
Przewodnicząca RR/Prezydium

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu,

aby ten czas upłynął w niezwykłej atmosferze rodzinnych spotkań,

wzajemnej życzliwości i serdeczności.
Niech nadchodzący Nowy Rok 2020 przyniesie wiele radości i optymizmu!

Rada Rodziców SP 150 w Warszawie 

 

Zapraszamy uczniów naszej Szkoły na dyskotekę, która odbędzie się

w dniu 21 listopada b.r.

Dyskoteka zaplanowana jest dla klas 4 - 5 od godz. 17.00 do 18.30,

 klas 6 - 8 od godz. 18.30 do 20.00.

Życzymy udanej zabawy!

WALNE ZEBRANIE RADY RODZICÓW

SP 150 w WARSZAWIE

 

Szanowni Rodzice,

Uprzejmie informujemy, że Walne Zebranie Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie

odbędzie się w dniu 24 września b.r. - we wtorek,

o godzinie 17.30

w budynku głównym Szkoły na I piętrze w sali sportowej.

Zapraszamy Przedstawicieli Rady Rodziców - obecność obowiązkowa

oraz osoby reprezentujące Trójki klasowe.

Zebranie rozpoczniemy od wystąpienia Dyrektora Szkoły SP 150 Pani Danuty Zawadzkiej.

Uprzejmine prosimy o terminowe przybycie na posiedzenie.

Proponowany porządek obrad zostanie przesłany Przedstawicielom Rady Rodziców

pocztą elektroniczną.

Pozostajemy z poważaniem,

Prezydium Rady Rodziców

Laureaci i finaliści

przedmiotowych konkursów kuratoryjnych, olimpiad, konkursów o randze międzynarodowej,

ogólnopolskiej, warszawskiej i dzielnicowej w r. szk. 2018/2019

 
I. Uczniowie Gimnazjum nr 86 oraz klas 7 - 8 Szkoły Podstawowej nr 150:
 
1. Ignacy Gębuś - kl. 3 bg - laureat Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego, Olimpiady Matematycznej Juniorów, Kuratoryjnego Konkursu Informatycznego LOGIA, Kuratoryjnego Konkursu Fizycznego, finalista Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej,
2. Artur Wojtuszkiewicz - kl. 3 dg - laureat Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego, Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR, Międzynarodowego Konkursu Informatycznego BÓBR, Kuratoryjnego Konkursu Informatycznego LOGIA, finalista Olimpiady Matematycznej Juniorów i Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej,
3. Jakub Pękala - kl. 8 a - laureat Kuratoryjnego Konkursu Informatycznego LOGIA i Kuratoryjnego Konkursu Biologicznego,
4. Maciej Missala - kl. 3 ag - laureat Konkursu "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego", finalista Kuratoryjnego Konkursu Historycznego,
5. Maksymilian Ciszkowski - kl. 3 bg - laureat Młodzieżowej Olimpiady z Wiedzy o Społeczeństwie, finalista Konkursu "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego",
6. Artur Skrzypczak - kl. 3 cg - laureat Konkursu "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego", finalista Kuratoryjnego Konkursu Historycznego,
7. Andrzej Missala - kl. 8 a - laureat Międzynarodowego KOnkursu Literackiego "Hubal" i Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Płynąć pod prąd", zdobywca II miejsca Konkursu Literackiego "Warszawa i Syrena. Syrena i Warszawa",
8. Dominika Godlewska - kl. 3 bg - laureatka Konkursu Ortograficznego "Ortografia na medal",
9. Filip Kozłowski - kl. 3 dg - finalista Kuratoryjnego Konkursu Informatycznego LOGIA,
10. Gabriela Jastrzębska - kl. 3 dg - finalistka Kuratoryjnego Konkursu z Wiedzy o Społeczeństwie,
11. Konrad Tokarski - kl. 8 c - finalista Kuratoryjnego Konkursu z Wiecdzy o Społeczeństwie,
12. Jakub Wielgosz - kl. 3 dg - finalista Konkursu "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego",
13. Antoni Czubak - kl. 8 c - finalista Konkursu "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego",
14. Laura Świętanowska - kl. 8 c - finalistka Ogólnopolskiego Pijarskiego Konkursu Gramatycznego,
15. Urszula Stelmaszczyk - kl. 3 ag - Nagroda Dyrektora Pałacu Młodzieży w Koszalinie w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Dzieci i Młodzieży "Człowiek Swiat Przyroda",
16. Otylia Karbownik - kl. 8 b - mistrzostwo dzielnicy Bemowo w badmintonie oraz srebrny medal w 52. Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży w badmintonie,
17. Anastazja Kopka - kl. 8 d - mistrzostwo dzielnicy Bemowo w badmintonie oraz srebrny medal w 52. Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży w badmintonie,
18. Magdalena Missala - kl. 8 d - mistrzostwo dzielnicy Bemowo w biegach przełajowych.
 
II. Uczniowie klas 4 - 6 Szkoły Podstawowej nr 150:
 
1. Jan Safiańczuk - kl. 4 a - laureat Międzynarodowego Konkursu matematycznego KANGUR i Międzynarodowego Konkursu Informatycznego BÓBR,
2. Lena Badylak - I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Mój wf - zabawa, zdrowie i bezpieczeństwo", II miejsce w Wojewódzkim konkursie Plastycznym "Moje bezpieczne miejsce nauki",
3. Mateusz Cywoniuk - kl. 5 e - I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "OBRAZY USŁYSZANE W CERKWI", III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Utracone dziedzictwo - zburzone cerkwie w XX-leciu międzywojennym",
4. Emilia Affre - kl. 6 d - I miejsce w Warszawskim Konkursie Plastycznym "Ilustracje do polskich pieśni patriotycznych".
 
Szkolne konkursy okolicznościowe z okazji "Święta Szkoły"
 
Konkurs Wiedzy o Patronie pułkowniku Ignacym Auguście Boernerze
 
Gabriela Psiuch i Natalia Górecka
kl. 3 bg - ex aequo - I miejsce
 
Konkurs Poetycki MOJE GIMNAZJUM
 
Gabriela Jastrzębska
kl. 3 dg - I miejsce 
Aleksandra Skrzypek
kl. 3 cg - II miejsce 
Patryk Pytlakowski i Dominika Stankiewicz
kl. 3 ag - ex aequo - III miejsce 
 
Konkurs Plastyczny "Moja szkoła na wesoło"
adresowany do rodziców, opiekunów i pełnoletniego rodzeństwa naszych uczniów
 
Pani Iwona Cała
I miejsce - kategoria profesjonaliści
 
Pani Bożena Aleksy i Pani Kinga Świątek
I miejsce - ex aequo - kategoria amatorzy
 
Pani Zofia Kosińska i Pan Marcin Kuskowski
II miejsce - ex aequo - kategoria amatorzy
 
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

OGÓLNOPOLSKI STRAJK NAUCZYCIELI

05.04.2019
Szanowni Rodzice,
 
W dniu 4 kwietnia b.r. odbyło się spotkanie z Wiceburmistrzem Dzielnicy Bemowo - Panem Mariuszem Wajszczakiem oraz Naczelnikiem Wydziału Oświaty i Wychowania - Panią Katarzyną Załuską Schumacher, w związku z planowanym ogólnopolskim strajkiem nauczycieli.

Z ramienia naszej Szkoły w spotkaniu uczestniczyli: Pani Dyrektor Grażyna Żółtowska, Pani Wicedyrektor - Małgorzata Jasek oraz przedstawiciele Prezydium RR - Przewodnicząca i Wiceprzewodnicząca.

Najważniejsze wnioski po spotkaniu:
O ostatecznej skali strajku nauczycieli, dowiemy się dopiero w dniu jego rozpoczęcia, tj. 8 kwietnia, chyba że dojdzie do porozumienia pomiędzy stroną rządową a ZNP. Część nauczycieli rozpoczyna pracę o godzinie 8.00, część w godzinach późniejszych. Pracownik, który podpisze "listę strajkową" całkowicie wstrzymuje się od czynności służbowych. W konsekwencji Dyrekcja nie jest w stanie określić na dzień dzisiejszy, ilu pracowników do strajku przystąpi, a co za tym idzie, czy i jak odbywać się będą zajęcia lekcyjne/opieka.
 
Jednocześnie informuję, że Rodzice/Opiekunowie dzieci poniżej ósmego roku życia, mogą ubiegać się o zasiłek opiekuńczy na podobnych zasadach, jak w przypadku choroby dziecka. Zasiłek opiekuńczy może uzyskać rodzic lub opiekun prawny dziecka do ósmego roku życia w przypadku, jeśli jest zwolniony od wykonywania pracy w związku z opieką nad dzieckiem, którego placówka została nieprzewidzianie zamknięta. 
Co ważne, nieprzewidziane zamknięcie następuje wtedy, kiedy rodzic został o nim poinformowany później niż siedem dni przed zamknięciem.
W związku z zaistniałą sytuacją, uprzejmie proszę o sprawdzanie na bieżąco wiadomości w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej naszej Szkoły.

Proszę również śledzić stronę Urzędu m.st. Warszawy - link: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/warszawa-przygotowuje-si-na-planowany-strajk-nauczycieli. 
 
Pozdrawiam serdecznie,
Elżbieta Sączek
Przewodnicząca RR SP 150
Warszawa, 5 kwietnia 2019
Gala wręczenia Stypendiów Ministra Edukacji Narodowej
26.02.2019
Wręczono dyplomy 74 stypendystom Ministra Edukacji Narodowej z województwa mazowieckiego na rok szkolny 2018/2019. W wydarzeniu zorganizowanym 25 lutego w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Warszawie uczestniczyła Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty.
−Wyróżnienie jakim jest stypendium Ministra Edukacji Narodowej, to początek drogi do wielu sukcesów. Ciężka praca oraz talent, stanowią klucz do waszej przyszłości – powiedziała Kurator Aurelia Michałowska.
Wręczenie stypendiów uświetnił występ zespołu muzycznego uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie. 
W uroczystości wzięła udział Jadwiga Mariola Szczypin Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego.
Stypendia Ministra Edukacji Narodowej przyznawane są uczniowi szkoły publicznej dla młodzieży lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności: laureatom międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju; laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe; uczniowi szkoły ponadpodstawowej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki; uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni w toku przewidzianym dla wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach; uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Szanowni Rodzice,

Przekazuję sprawy bieżące:

1) 

W związku z licznymi zapytaniami skierowanymi do WCIES - Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń, w sprawie ilości zadawanych prac domowych, Biuro WCIES wystosowało pismo do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. W załączniku poniżej znajdziecie zarówno:
- odpowiedź Biura Rzecznika Praw Obywatelskich do WCIES, jak i 

- wystąpienie generalne Rzecznika Praw Obywatelskich do Minister Edukacji Narodowej p. Anny Zalewskiej. 

2) 

Zachęcam Państwa do uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach organizowanych dla Rodziców "Dzieci w sieci. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów Internetu", które odbędą się 6 marca 2019 w godz. 16.30 - 19.00 w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń, ul Stara 4 w Warszawie.
Zajęcia będą obejmować następujące zagadnienia:
- czynniki mające największy wpływ na uzależnienie dziecka od nowych technologii, 
- wskaźniki nadużywania przez dziecko mediów cyfrowych, 
- rola rodziców we wchodzeniu z dzieckiem w świat mediów cyfrowych. 
Zapisy pod linkiem: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Dzieci-w-sieci-Bezpieczne-i-odpowiedzialne-korzystanie-z-zasobow-Internetu35243)

3)

Uprzejmie informuję, że Prezydium Rady Rodziców czyni starania, by w okresie od 12 maja do 1 czerwca b.r. w naszej Szkole zrealizowany został projekt edukacyjno-kulturowy International Education - Primary Schools - AIESEC. Podczas trwania projektu dwóch praktykantów z zagranicy przez okres trzech tygodni poprowadzi z naszymi dziećmi interaktywne warsztaty w języku angielskim m.in. przedstawiając swój kraj i kulturę. Dodam, że z doświadczeń ubiegłorocznych wynika, że dzieci z dużym zainteresowaniem i entuzjazmem uczestniczą w przedmiotowych zajęciach.

4)
Dziękujemy serdecznie wszystkim zaangażowanym Rodzicom za dotychczasowe wpłaty na fundusz Rady Rodziców. Dzięki Państwa wsparciu, realizowane są liczne interesujące wydarzenia inicjowane zarówno przez Rodziców, Kadrę Nauczycielską, jak i uczniów.

Przypomnę, że fundusz Rady Rodziców oparty jest na dobrowolnych składkach Rodziców; w tym roku można dodatkowo wspierać radę z 1 % podatku - szczegóły w zakładce RR. 
 
Wydatki z tego funduszu realizowane są zgodnie z zatwierdzonym przez całą Radę Preliminarzem (w Radzie każda klasa ma swojego Przedstawiciela - w sumie Rada liczy 37 Przedstawicieli). Wszelkie wydatki nie objęte Preliminarzem konsultowane są z całą Radą.

Zachęcamy Państwa do wpłat na przedmiotowy fundusz. Numer konta RR znajdziecie Państwo w zakładce RR:
13 1020 1185 0000 4102 0011 3480 (PKO BP O/VII w Warszawie).
Za każdą wpłatę dziękujemy!

Pozdrawiam serdecznie,
Elżbieta Sączek
Przewodnicząca Rady Rodziców 
Szkoły Podstawowej nr 150 im. Walerego Wróblewskiego 
w Warszawie
Warszawa, 27 lutego 2019

Pobierz Plik:

Pobierz
(odpowiedrzecznikaprawobywatelskichnapismowcies.pdf)

Pobierz Plik:

Pobierz
(wystpieniegeneralnerpo.pdf)

 

Jak przekazać 1 % podatku na podstawie druku PIT-37?

Pobierz Plik:

Pobierz
(wizytówka_krs_cel_szczegółowy

SP 150_1547044818.pdf)

Jeśli rozliczacie się Państwo na podstawie druku PIT-37 wystarczy wypełnić:
1. pozycję 137 o nazwie "Numer KRS", wpisując numer: 0000270261
2. pozycję 138 o nazwie "Wnioskowana kwota": [Kwota z pozycji 138 nie może przekroczyć 1% kwoty z pozycji 126, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół]
3. pozycję 139 o nazwie "Cel szczegółowy": RR SP 150 WARSZAWA 9221
 
Uprzejmie prosimy o niedopisywanie żadnych dodatkowych informacji w celu szczegółowym, gdyż spowoduje to utrudnienia w ewidencjonowaniu kwot.
 
W pliku załączonym powyżej, znajdziecie Państwo naszą wizytówkę z numerem KRS i celem szczegółowym.
 
Serdecznie dziękujemy za każdą przekazaną kwotę!

Z okazji świąt
Bożego Narodzenia
przepełnionych nadzieją i magią Wigilijnej nocy,
kierujemy do Państwa z serca płynące życzenia
radosnych, spokojnych Świąt oraz pomyślności w nadchodzącym
Nowym 2019 Roku.

W imieniu Rady Rodziców

Prezydium

Zaproszenie na Koncert Kolędowy
Zespół Artystyczny Forte
wraz z Trenerem wokalnym - Panią Małgorzatą Cichocką,
zaprasza
na Koncert Kolędowy "Bóg narodzi się",
który odbędzie się
w dniu 15 grudnia 2018 roku o godzinie 18-ej
w IGB Mazovia przy ulicy Kocjana 3 w Warszawie.
Uroczysty APEL z okazji
100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
odbędzie się
9 listopada b.r. o godzinie 10.45
w sali gimnastycznej w budynku głównym Szkoły.

Odpowiedź Burmistrza Gminy Bemowo Pana Michała Grodzkiego z 12.10.2018 roku

na zapytanie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie

w sprawie budowy łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły a halą sportową:

Pobierz
(skan_1540968020.pdf)

II MAZOWIECKA REGIONALNA KONFERENCJA RAD RODZICÓW
 
Tematem II Mazowieckiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej działalności Rad Rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na gospodarkę finansową, tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych szkół, współpracę wszystkich uczestników życia szkolnego.
 
Konferencja odbędzie się 6 listopada 2018 roku (wtorek) w godzinacg 9.30 - 15.45 w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego przy ul. Kazimierza Wybickiego 1/3 w Warszawie.
 

Zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnieniedo do dnia 31.10.2018 roku kwestionariusza zgłoszeniowego.

Dokumenty w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie www.radyrodzicow.pl w zakładce „Regionalne Konferencje Rad Rodziców".

Pytania i szczegółowe informacje: kontakt@rodziceszkole.edu.pl
Kontakt do koordynatora w Fundacji „Rodzice Szkole":

beata.maria.iris987@gmail.com

tel.: 661-726-161.

Niepodległościowy turniej czwórek siatkarskich o Puchar Boernera
 
Niepodległościowy turniej czwórek siatkarskich o Puchar Boernera zaplanowany jest na 
10 listopada 2018 roku
w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 150 przy ul. Thommeego 1 w Warszawie.
 

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Panią Hannę Paździerz w dniu 3 października 2018 roku

w stołówce Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie:

Pobierz
(wynikiankietyz3padziernika2018_1540144008.pdf)

Odpowiedź ajenta stołówki w związku z ankietą przeprowadzoną w stołówce
przez kierownika świetlicy Panią Hannę Paździerz
14.10.2018
 
Szanowni Państwo,
 
dziękujemy za przeprowadzenie ostatniej ankiety i przedstawienie nam jej wyników.
 
Wynik ankiety jest dla nas niesatysfakcjonujący - zauważyć można spadek poziomu pozytywnych opinii uczniów w porównaniu z poprzednim sondażem.
 
W związku z tym Pan Marcin Sikorski podjął decyzję o konieczności niezwłocznej zmiany na stanowisku szefowej kuchni.
Wszystkie uwagi uczniów zostały przeanalizowane przez Pana Sikorskiego i Panią Izę, nową szefową kuchni stołówki szkolnej w SP nr 150.
 
Efekt zmian dało się zauważyć już w ciągu kilku pierwszych dni pracy Pani Izy, o czym świadczą pozytywne opinie ze strony uczniów i rodziców/opiekunów prawnych.
 
Listopadowy jadłospis został przez nas dostosowany do oczekiwań uczniów - pojawi się możliwie najwięcej dań mięsnych i tzw. tradycyjnych, będzie jeden dzień kuchni międzynarodowej, ale za to bardzo wyrazisty. Nasza cukiernia przygotowała również nowe propozycje ciast i wypieków, opartych głównie na produktach sezonowych.
 
Wierzymy, że wszystkie te zmiany będą skutkować świetnym wynikiem kolejnej ankiety.
 
Pozdrawiam serdecznie!
TOMEK HAJDUK
sekretarz firmy
dietetyk, specjalista ds. żywienia zbiorowego i HACCP
SZWAJCARKA Marcin Sikorski: www.szwajcarka.net
WYNIKI ANKIETY z 3 października 2018
 
Uwagi dotyczące pracy stołówki szkolnej
10.10.2018
 
Szanowni Rodzice,
 
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesyłanie informacji dotyczących pracy stołówki w następujących obszarach:
·      organizacyjnym,
·      dostępności obiadów,
·      dostępności diet (szczególne potrzeby żywieniowe uczniów),
·      jakości posiłków, w tym dotyczących smaku obiadu, jego doprawienia, ciepłoty, wyglądu/estetyki podania, baru sałatkowego,
·      żywienia w szkolniaczku, w tym posiłków dla zerówki.
 
Wszystkie informacje, zarówno wskazujące pola do poprawy, jak również pozytywne, pozwalające utrwalić dobre nawyki, prosimy o przesyłanie na adres Rady Rodziców: 
 
Z pozdrowieniami,
Prezydium Rady Rodziców
Łącznik pomiędzy budynkiem głównym a halą sportową
01.10.2018
Zgodnie z deklaracją Burmistrza Bemowa, we wrześniu b.r. miało odbyć się spotkanie w sprawie łącznika z udziałem przedstawicieli Zarządu Dzielnicy, Wojewody Mazowieckiego, Konserwatora Zabytków i Rady Rodziców SP 150.
Pomimo skierowania zapytania do Pana Burmistrza, nie otrzymaliśmy jeszcze żadnych informacji w powyższej kwestii.
W konsekwencji do Zarządu Dzielnicy Bemowa oraz do Prezydenta m.st. Warszawy zostało przesłane pismo w przedmiotowej sprawie.
Gazetka NASZA BUDA
28.09.2018
Od lat w czasie zajęć dziennikarskich prowadzonych przez p. Maję Gąsik – nauczycielkę języka polskiego, powstaje gazetka szkolna – "Nasza Buda". Nasi uczniowie przygotowują artykuły i składają gazetkę.
 
To doskonała nauka stawiania pierwszych kroków w prawdziwej gazecie, tworzenia redakcji. 😊
 
Dotychczas gazetka była drukowana dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Rodziców uczennicy naszej Szkoły.
Nasza uczennica dorosła i wraz z Rodzicami rozstała się z naszą Szkołą.  
 
POSZUKUJEMY MOŻLIWOŚCI DRUKOWANIA „NASZEJ BUDY”!!!
 
Jeżeli ktoś z nas ma taką możliwość, prosimy o kontakt ze Szkołą. 
 
Nasze dzieci liczą, że wśród nas – rodziców – uda się znaleźć rozwiązanie i gazetka znów będzie cieszyć naszą młodzież.
 
W każdym roku szkolnym ukazuje się ok. 8 numerów. Dotąd każdorazowo drukowanych było kilkadziesiąt egzemplarzy.