Wpłaty na fundusz Rady Rodziców

Wpłat na fundusz Rady Rodziców
w roku szkolnym 2021/2022 prosimy dokonywać
na konto Rady Rodziców  (konto bez zmian!)
13 1020 1185 0000 4102 0011 3480
w PKO BP Oddział 18 w Warszawie
 
W tytule wpłaty prosimy wpisać: 
„Składka na Radę Rodziców, imię i nazwisko dziecka, numer i litera klasy"
 
 

Działając na podst. art. 84 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku -

Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59)

oraz

Regulaminu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie – Rozdział IV –

Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych - §6 ust. 3 pkt. 11,

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 150 im. Walerego Wróblewskiego

przy ul. Thommeego 1 w Warszawie

uchwaliła na Walnym Zebraniu Rady Rodziców w dniu 16 października 2020 r.

 

propozycję wysokości składki na fundusz Rady Rodziców

w wysokości 150 zł (na pierwsze dziecko)

oraz 75 zł na każde kolejne dziecko

 

uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 150 im. W. Wróblewskiego w Warszawie.

Deklaracja wpłat na fundusz Rady Rodziców

Drodzy Rodzice,


W ubiegłym roku szkolnym reprezentanci klas mieli wiele pomysłów godnych realizacji. Zazwyczaj odrobina chęci i parę złotych potrafi czynić cuda! W ten sposób właśnie w naszej szkole narodziło się i jest z powodzeniem realizowanych sporo ciekawych inicjatyw, jak np. koncerty muzyków Filharmonii Narodowej, program KidSpeak, spotkania z pisarzami, muzykami i innymi przedstawicielami ciekawych zawodów, imprezy okolicznościowe – Dzień Dziecka, Walentynki, bal karnawałowy, Andrzejki, czy wreszcie zajęcia z pierwszej pomocy dla dzieci.

Dodatkowo dzięki zaangażowaniu rodziców mogliśmy wspomóc szkołę w inspirowaniu dzieciaków, poprzez wsparcie działalności samorządu szkolnego, wparcie reprezentantów szkoły w zawodach sportowych i konkursach, czy wreszcie uatrakcyjnienie zajęć dla uczniów spędzających czas w świetlicy poprzez zakup gier planszowych, zręcznościowych, piłek, skakanek, itp. Dziękujemy za wpłaty i współpracę wszystkim zaangażowanym Rodzicom.

Aby umożliwić dobre zaplanowanie działań nowej Rady Rodziców, zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie jaką kwotą planujecie Państwo wesprzeć działalność społeczności rodziców w naszej szkole. Nawet 10 czy 15 zł miesięcznie będzie ogromnym wsparciem. Jeśli macie Państwo ciekawe pomysły lub chcielibyście pomóc w ich realizacji, zachęcamy do zgłoszenia się do rady rodziców lub do kontaktu z jej Prezydium: zs46rodzice@gmail.com

Z poważaniem,
Prezydium Rady Rodziców/Przewodnicząca Rady Rodziców
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imię i nazwisko ucznia ..................................... klasa ..........
DEKLARACJA
Ja niżej podpisana/y deklaruję kwotę .......... zł miesięcznie / kwotę ......... zł jednorazowo, tytułem wpłaty na rzecz funduszu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 150 przy ul Thommeego 1 w Warszawie.
Nr konta bankowego: 13 1020 1185 0000 4102 0011 3480
Tytuł: „Składka na Radę Rodziców, imię i nazwisko ucznia, numer i litera klasy".